Privacy beleid

Autotechniek Harmelen dat gevestigd is aan de Energieweg 15a te Harmelen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Autotechniek Harmelen
Energieweg 15a
3481 MC Harmelen
Tel: 0381-785652
Web: www.autotechniekharmelen.nl

Gegevens die Autotechniek Harmelen verwerkt


Graag maken wij je erop attent dat wij de persoonsgegevens die je ons verstrekt zullen verzamelen en gebruiken omdat dit noodzakelijk is om een eventuele overeenkomst met u te sluiten en uit te voeren. Dat geldt zowel voor onze (potentiële) klanten als voor partijen bij wie wij zaken en/of diensten inkopen.
U bent niet verplicht om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Als u ons geen of onvoldoende persoonsgegevens verstrekt, dan is het echter wel mogelijk dat wij aan de hiervoor genoemde werkzaamheden geen uitvoering kunnen geven.

Delen van persoonsgegevens met derden


Autotechniek Harmelen verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou, om te voldoen aan een wettelijke verplichting of te voldoen aan je aanvraag. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Om de continuïteit van Autotechniek Harmelen te kunnen garanderen, maakt Autotechniek Harmelen back-ups van haar gegevens bij een externe cloud provider, hier zijn ook verwerkingsovereenkomsten en SLA’s over afgesproken. Autotechniek Harmelen blijft verantwoordelijk voor de benoemde verwerkingen.

Gegevens klant


Autotechniek Harmelen verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen
 • Internetbrowser en apparaat type

 • Doel van klantengegevens  Autotechniek Harmelen verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Autotechniek Harmelen analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • Autotechniek Harmelen verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
 • Om jou als klant te kunnen voorzien van de juiste service hebben wij de aankoopgegevens nodig voor de tijd dat de garantieperiode duurt.

 • Bewaartermijn  Autotechniek Harmelen bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: Voor- en achternaam
  2 jaar - Dit gebruiken wij om de communicatie persoonlijk te maken.

  Adresgegevens
  2 jaar - Wanneer u een sample opgestuurd wilt hebben sturen wij dit naar uw adres op Telefoonnummer
  1 jaar - Dit leggen wij vast om contact met u op te (laten) nemen bij (product-)aanvragen. E-mailadres
  Tot u niet meer de nieuwsbrief ontvangen wilt Jouw emailadres leggen wij vast voor interne marketing doeleinde.
  IP-adres / locatiegegevens

  1 jaar - Jouw IP-adres leggen wij vast voor interne marketing doeleinde.
  Gegevens over jouw activiteiten op onze website

  50 maanden De website is aan zware veranderingen onderhevig, dit komt omdat wij voor u een zo gebruiksvriendelijke ervaring willen neerzetten
  Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen

  50 maanden Autotechniek Harmelen is onderdeel van het advertentienetwerk van Google
  Internetbrowser en apparaat type. Voorbeeld, Google Chrome of Microsoft Explorer. Tablet of gsm

  50 maanden Onze website wordt onderhouden door een team experts, voor hen is het belangrijk om te weten op welke browser en apparaat type zij moeten focussen.
  Aankoopgegevens, garantieperiode

  Zolang de garantie van het desbetreffende product duurt, dit kan verschillen tussen 5, 10 of 30 jaar. Om jou als klant te kunnen voorzien van de juiste service hebben wij uw gegevens nodig voor de tijd dat de garantieperiode duurt. Indien wij de gegevens moeten verwijderen kunnen we aankoop en garantie niet koppelen.

  Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

  Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Autotechniek Harmelen en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@autotechniekharmelen.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, binnen vier weken, op jouw verzoek. Autotechniek Harmelen wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

  Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

  Autotechniek Harmelen gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Autotechniek Harmelen gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/


  Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken


  Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@autotechniekharmelen.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

  Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

  Autotechniek Harmelen neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@autotechniekharmelen.nl.